دانشگاه دهوک با همکاری آلمان یک کلینیک روانی برپا کرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

دانشگاه دهوک با همکاری آلمان یک کلینیک روانی برپا کرد

با همکاری دولت آلمان و دانشگاه دهوک، امروز  برای نخستین بار در مرکز شهر دهوک  یک کلینیک بیماریهای روانی  برپا شد.بیوار موسی، سخنگوی دانشگاه دهوک بە (باسنیوز) گفت: ” همکاری خوبی در زمینە علمی، میان دانشگاه دهول و دولت آلمان وجود دارد، در چهارچوب این همکاریها در گذشتە شماری از دانشجویان دانشگاه دهوک بەمنظور ارتقاء سطح دانش خود در زمینە علاج بیماریهای روانی عازم آلمان شدند، در چهارچوب همین همکاریها، امروز نیز با همکاری کشور آلمان یک کلینیک ویژە علاج بیماریهای روانی در دهوک برپا شد.

سخنگوی دانگاه دهوک تاکید کرد: ” در کلینیک مزبور، شماری از دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه دهوک در بخشهای مختلف تخصصی علاج بیماریهای روانی، همراه با شماری از متخصصان آلمانی بە معالجە بیماران روانی خواهند پرداخت.“

وی در پایان اضافە کرد: ”  شهروندان استان دهوک کە دچار مشکلات روانی شدە و نیاز بە معالجە دارند، می توانند با مراجعە بە متخصصان بیماریهای روانی در این کلینیک، بە معلاجە خود بپردازند. پیداست کە برپایی چنین کلینیکی برای نخستین بار، خدمات درمانی خوبی بە شهروندان دهوک ارائە خواهد داد.