هیئتی میان هولیر و بغداد بە منظور حل مشکلات کشاورزان و بازرگانان تشکیل شد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

هیئتی میان هولیر و بغداد بە منظور حل مشکلات کشاورزان و بازرگانان تشکیل شد

امروز چهارشنبە در شهر هولیر دو وزارت بازرگانی و صنعت حکومت اقلیم کوردستان و عراق دیدار بە عمل آوردند.

پس از این نشست کمال مخل وزیر صنعت و بازرگانی حکومت اقلیم کوردستان در کنفرانسی خبری گفت، در این نشست تصمیم گرفتیم هیئتی تشکیل دهیم تا بتوانیم بە مشکلات بازرگانان و کشاورزان رسیدگی کنیم".

وزیر بازرگانی اعلام کرد:" تمامی مشکلات مربوط بە استحقاقات کشاورزان و مشکلات بازرگانی، بخشی از سخنان امروز را در برگرفت".