قدردانی مقر بارزانی و دفتر نخست وزیری اقلیم کوردستان از یکی از افسران راهنمایی و رانندگی
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

قدردانی مقر بارزانی و دفتر نخست وزیری اقلیم کوردستان از یکی از افسران راهنمایی و رانندگی

از جانب هر دو دفتر مقر رهبر بارزانی و مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، در دو پیام جداگانە بە مناسبت انتشار کتابی، از یکی از افسران راهنمایی و رانندگی، هولیر قدردانی شد.

در همین رابطە، فاضل حاجی، سخنگوی پلیس راهنمایی و رانندگی هولیر در صفحە خود در شبکە اجتماعی (فیس بوک) نوشت: ”  کتاب مهمی تحت عنوان (الحكومة الالكترونيه و دورها في مكافحة جراءم الفساد الوظيفي) کە توسط دکتر مهدی نورالدین گیلانی، از افسران راهنمایی و رانندگی هولیر نگاشتە شدە  و در آن بە اهمیت نقش سیستمهای الکترونی در ادارات دولتی در رسیدگی بە امور مراجعین و کاهش بروکراسی اداری پرداختە است، چاپ این کتاب مهم، پیام رسمی قدردانی  دفتر مقر رهبر بارزانی و همچنین دفتر نخست وزیری اقلیم کوردستان را در پی داشت کە در آن ضمن ابراز خرسندی از نگارش چنین کتابی توسط یکی از  افسران تابع ادارە ما، از وی نیز رسما قدردانی کردەاند، کە ضمنا موجب خوشحالی ما نیز شد، امدواریم کە شاهد دستاوردهای مهمتری از ایشان باشیم.“