آشکارسازی حملە حشد شعبی بە نیروهای آمریکایی
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

آشکارسازی حملە حشد شعبی بە نیروهای آمریکایی

شبەنظامیان حشد شعبی حملەی خود بە نیروهای آمریکایی در فرودگاه بین المللی بغداد را آشکار ساختند.

بنابر بیانیەای کە امروز سەشنبە ٢٥ خرداد ماه، گروهی با نام گروه مقاومە بین المللی اعلام کردەاند کە توانستنەاند بە نیروهای آمریکایی در فرودگاه بغداد حملە ککنند.

این حملە در میان پایگاه نظامین ویکتوریا و پایگاه هوایی علا در داخل فرودگاه انجام گرفتە است.

بنابر بیانیە این گروه،در پی این حملە چهار سرباز آمریکایی کشتە شدەاند.

گروه مقاومە بین المللی از سوی ایران حمایت میشوند و  از شبەنظامیان حشد شعبی عراق، شیعە سوریە، لبنان و یمن تشکیل میشوند، آنها علیە اسرائیل و آمریکا در راستای منافع ایران فعالیت میکنند.