معاون استاندار دهوک: جنگ ترکیە و (پ ک ک) منجر بە تخریب طرحهای عمرانی شدە است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

معاون استاندار دهوک: جنگ ترکیە و (پ ک ک) منجر بە تخریب طرحهای عمرانی شدە است

معاون امور فنی استاندار دهوک، اعلام کرد جنگ میان ترکیە و (پ ک ک ) منجر بە تخریب طرحهای عمرانی در چندین روستا شدە و شماری از طرحهای اجرایی نیز بە همین دلیل متوقف شدەاند.

ماجد سید صالح، معاون امور فنی استاندار دهوک بە (باسنیوز) گفت: ” خطوط انتقال برق و شبکەهای آبرسانی بر اثر این جنگ  تخریب شدە و طرحهای در دست اجراء نیز متوقف شدەاند.“

معاون استاندار همچنین تصریح کرد: ” ما در روستاهای تابع هر دو شهرستان آمیدی و زاخو، در صدد اجرای طرحهای کشاورزی و  فراهم کردن تسهیلات توریستی بودیم، ولی بر اثر جنگ میان دولت ترکیە و (پ ک ک ) نە تنها تاکنون فرصت اجرایی کردن این گونە طرحها فراهم نشدە، بلکە زیرساختها ت طرحهای خدماتی این روستاها چنین دستخوش تخریب شدە است.“   

ای مقام دولتی در پایان گفت: ”  اکثر روستاهای تابع هر دو شهرستان آمیدی و زاخو بەدلیل تداوم جنگ ترکیە و حزب کارگران کوردستان، بەویژە در مناطق مرزی دچار خسارات شدەاند.“