در سلیمانیە سە کارگر عرب کارفرمای خود را کشتند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

در سلیمانیە سە کارگر عرب کارفرمای خود را کشتند

صبح امروز (جمعە، ٢١ خرداد ١٤٠٠) در محلە رزگاری شهر سلیمانیە، یک کارفرما در حالی کە از ساختمان در دست ساخت خود دیدن می‌کردە توسط سە کارگرش کە عرب هستند، کشتە شد.

بە گزارش خبرنگار ''باس‌نیوز'' بە نقل از مرکز اورژانس سلیمانیە، شهروند مقتول در محلە رزگاری سلیمانیە مشغول ساخت یک ساختمان شخصی بودە و امروز صبح در حالی کە بە دیدن ساختمان خود رفتە توسط سە کارگر عرب کە برایش کار کردەاند با استفادە از ضربات بیل و دیگر وسایل موجود در محل قتل کشتە شدە است.

بنابر گزارش‌ها، این سە کارگر عرب پس از کشتن کارفرمای خود اتومبیل وی را ربودە و بە جای نامعلومی متواری شدەاند.

دربارە دلایل وقوع این قتل و دستگیری قاتلین، ''باس‌نیوز'' چندین بار با سخن‌گوی پلیس سلیمانیە تماس گرفت، ولی تلفن‌های وی خارج از محدودە سرویس بودند.

تاکنون پلیس سلیمانیە دربارە این رویداد گزارشی منتشر نکردە است.