در سوران فرهنگ دوچرخەسواری ترویج می‌شود
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

در سوران فرهنگ دوچرخەسواری ترویج می‌شود

پروژە ترویج فرهنگ دوچرخەسواری بە منظور کاهش ترافیک خیابان‌ها و حفاظت از محیط زیست توسط دانشگاه سوران آغاز شدە و دانشجویان و اساتید این دانشگاه از آن استقبال کردەاند.

فهد کریم، مسئول بخش خدمات و سرپرست پروژە ترویج فرهنگ دوچرخەسواری در دانشگاه سوران، بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: ''بە منظور حفاظت از محیط زیست و سلامت عمومی، دانشگاه سوران یک طرح حفاظت از محیط زیست و سلامتی همگانی را آغاز کردە تا دانشجویان را برای استفادە از دوچرخە بە جای اتومبیل تشویق کند.''

او افزود: ''هدف از اجرای طرح ترویج فرهنگ دوچرخەسواری رهایی از ازدحام و ترافیک خیابان‌ها و حفاظت از محیط زیست و تامین سلامت فردی، بە ویژە دانشجویان و اساتید این دانشگاه می‌باشد.''