کنترل آتش‌سوزی در مناطق مرزی بە دلیل مین‌گذاری‌ها با مشکل روبەرو شدە است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

کنترل آتش‌سوزی در مناطق مرزی بە دلیل مین‌گذاری‌ها با مشکل روبەرو شدە است

خاموش کردن آتش‌سوزی‌ها در مناطق مرزی و مناطق کوردستانی خارج از ادارە اقلیم کوردستان سخت و مشکل است، زیرا هنوز این مناطق بەطور کامل از مین‌های کارگذاشتە شدە و مواد منفجرە دوران جنگ‌ها پاکسازی نشدەاند.

در این بارە، هیمن کمرخان، مسئول اطلاع‌رسانی و روابط پلیس جنگل‌ها و محیط زیست سلیمانیە، بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: ''وجود مین‌های کارگذاشتە شدە و دیگر مواد منفجرە کە از هشت سال جنگ ایران و عراق باقی ماندە است و هنوز بەطور کامل پاکسازی نشدە، برای خاموش کردن آتش‌سوزی‌هایی کە در فصل تابستان روی می‌دهد مشکل ایجاد کردە است.''

او افزود: ''بە دلیل این کە بخش زیادی از مین‌های کارگذاشتە شدە در جنگ‌ها هنوز خنثی نشدەاند تیم‌های آتش‌نشانی و پلیس جنگل‌ها و محیط زیست نمی‌توانند بە محل آتش‌سوزی‌ها در این مناطق بروند.''

هیمن کمرخان در ادامە گفت: ''آخرین مورد آتش‌سوزی در این مناطق هفتە جاری در حومە استان سلیمانیە در مناطق مرزی شهر پنجوین کە با ایران همجوار است بە دلیل تیراندازی پاسدارهای ایران روی داد کە یک شبانەروز طول کشید و با زحمت زیادی کنترل شد.''

در همین رابطە، مازن اکرم، بخشدار بخش مندلی در حومە شهرستان بلدروز از توابع استان دیالی، بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: ''در حومە بخش مندلی وجود مین‌های کارگذاشتە شدە و مواد منفجرە جنگی کنترل و خاموش کردن آتش‌سوزی‌های منطقە را با مشکل روبەرو کردە است.''