در اقلیم کوردستان طرح هوشیارسازی ''آب را هدر ندهید'' اجرا می‌شود
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

   در اقلیم کوردستان طرح هوشیارسازی ''آب را هدر ندهید'' اجرا می‌شود

ادارە هوشیارسازی و اطلاع‌رسانی هیئت محیط زیست اقلیم کوردستان با هماهنگی ادارە رسانە و اطلاع‌رسانی انجمن وزراء طرح ''آب را هدر ندهید'' اجرا می‌کنند.

لقمان شیروانی، مدیر ادارە هوشیاری و اطلاع‌رسانی هیئت محیط زیست اقلیم کوردستان بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: ''با هدف هوشیاسازی شهروندان در جهت حفاظت از آب کوردستان با همکاری ادارە رسانە و اطلاع‌رسانی انجمن وزراء از امروز طرح ''آب را هدر ندهیم'' آغاز می‌شود و قرار است بە مدت دو هفتە ادامە داشتە باشد.''

او افزود: ''این طرح از طریق شبکەهای اجتماعی و شبکەهای تلویزیونی اجرا می‌شود و در آن در مورد زیان‌های هدر دادن آب بەعنوان یک ثروت مهم برای ادامە زندگی و محیط زیست هوشیارسازی عمومی صورت می‌گیرد.''

شیروانی تصریح کرد: ''اجرای این طرح برای امسال ارزش ویژەای دارد، زیرا بە دلیل کمبود بارندگی و قطع منابع ورود آب بە اقلیم کوردستان از سوی دولت‌های همجوار، با مشکل کمی آب روبەرو هستیم.''