فرماندە پیشمرگە دلایل تحرکات داعش در استان کرکوک را اعلام کرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

فرماندە پیشمرگە دلایل تحرکات داعش در استان کرکوک را اعلام کرد

از مدتی پیش تحرکات تروریستی داعش در حومە استان کرکوک دوبارە افزایش یافتە و یک فرماندە پیشمرگە دلایل آن را آشکار می‌کند.

سرلشکر حمە ریگر، فرماندە فرماندهی کرکوک نیروهای پیشمرگە کوردستان، بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: ''در مناطق کوردستانی بەطور کلی و در حومە کرکوک و بەویژە حومە شهرستان‌های دبس و داقوق و حویجە عناصر تروریستی داعش حضور دارند و از طریق هستەهای مخفی خود کمک دریافت می‌کنند و اکنون شمار آنان افزایش یافتە و قادر بە انجام دادن اقدامات تروریستی هستند.''

او افزود: ''حکومت عراق تا حدودی برای حضور داعش در این مناطق فرصت ایجاد کردە است، بەطوری کە در اطراف حویجە حشد سنی تشکیل دادە است در حالی کە حشد سنی نە تنها با داعش روبەرو نمی‌شوند، بلکە بە آنان کمک می‌کنند.''

این فرماندە پیشمرگە گفت: ''برخی از افراد مسلح حشد سنی پیشتر در صفوف داعش بودند و این مناطق را بە خوبی می‌شناسند.''

در پاسخ بە این پرسش کە، آیا غرفەهای مشترک عملیاتی کە میان نیروهای پیشمرگە و ارتش عراق ایجاد شدە، تاکنون علیە داعش عملیاتی انجام دادەاند، این فرماندە پیشمرگە گفت: ''این غرفەها جدیدالتاسیس هستند و در ابتدای کار خود قرار دارند، در واقع هنوز آن طور کە ما بە عنوان نیروهای پیشمرگە انتظار داریم کارشان را آغاز نکردەاند.''

از مدتی پیش عناصر تروریستی داعش بار دیگر در حومە استان کرکوک و دیگر مناطق کوردستانی خارج از ادارە حکومت اقلیم کوردستان دست بە اقدامات تروریستی می‌زنند. بامداد روز پنج‌شنبە گذشتە در دو منطقە متفاوت استان کرکوک و در دو اقدام تروریستی یک پدر و پسر را کشتند و دو نفر دیگر را ربودند و بە مکان نامعلومی بردند.