اختصاص ١٥٠ میلیون دینار برای پروژەهای آب در اقلیم کوردستان
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

اختصاص ١٥٠ میلیون دینار برای پروژەهای آب در اقلیم کوردستان

مدیر ادارە کل آب اقلیم کوردستان اعلام کرد، سالانە حکومت اقلیم کوردستان ١٥٠ میلیارد دینار برای  پروژەهای آب اختصاص یافت.

آری احمد مدیر ادارەی کل اقلیم کوردستان در گفتگو با (باسنیوز) اعلام کرد:"ما در ساسر کوردستان روزانە ١٠٠ میلیون متر مکعب آب سالم تولید میکنیم".

آری احمد در ادامە گفتە است:" حکومت اقلیم کوردستان بودجەی سرسام آوری برای تولید آب اختصاص دادە است کە شامل ١٥٠ میلیارد دینار میشود در حالیکە تنها ٤٠ میلیارد دینار آن بازمیگردد". 

در اقلیم کوردستان حدود یک میلیون اشتراک آب وجود دارد کە ٦١٪ آن کنتور آب دارند .