ائتلاف صدر: انتخابات زودهنگام هرگز بە تعویق نخواهد افتاد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

ائتلاف صدر: انتخابات زودهنگام هرگز بە تعویق نخواهد افتاد

یک عضو ائتلاف سائرون، بە رهبری مقتدی صدر، اعلام کرد، انتخابات زودهنگام مجلس هرگز بە تعویق نخواهد افتاد.

محمود زجراوی، یکی از اعضای ائتلاف صدر  اعلام کرد: ”برخی از جریانهای سیاسی و سیاستمداران از شکست خود در انتخابات زودهنگام واهمە دارند، چراکە در چند سال گذشتە پیوستە درحال شکست بودە و با عدم اقبال عمومی مردم عراق مواجە شدەاند.“

محمود زجراوی در مصاحبەای با سایت ” شفق نیوز“ اظهار داشت کە جریانها و سیاستمداران ناموفق برای تداوم سلطە خود با تمام توان برای بەتعویق انداختن انتخابات زودهنگام تلاش می کنند.

بەنظر زجراوی،  انتقاد از قانون انتخابات بخشی از تلاش این جریانها و اشخاص راستای بەتعویق انداختن انتخابات زودهنگام، کە بە گفتە وی ” هرگز بە تعویق نخواهد افتاد“  است، چراکە اتفاق نظر سیاسی و ملی برسر ضرورت برگزاری بە موقع آن وجود دارد.

این عضو ائتلاف سائرون همچنین تاکید کرد کە حتی در صورت تائید انتقادات واردە توسط دادگاه عالی  فدرال، این انتقادات صرفا شامل بندهایی می شود کە اصلاح آنها در پارلمان” در اندک زمانی“ ممکن است.

دو روز پیش، بهار محمود، از اعضای کمیسیون حقوقی مجلس نیز اعلام کرد، بخشی از جریانهای سیاسی انتقادات خود بە قانون انتخابات را،بویژە بە بند تعدد حوزەها، بە دادگاه فدرال ارائە دادەاند و این امر هم منجر بە بەتعویق افتادن انتخابات زودهنگام خواهد شد.

مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق، تحت فشار تظاهرکنندگان ناراضی عراق و با توصیە آیت اللە سیستانی روز ١٦خرداد را  برای برگزاری انتخابات زودهنگام معین کرد.

هیئت وزیران عراق، بنابە درخواست کمیسیون عالی مستقل  انتخابات، موعد برگزاری این انتخابات را بە پاییز امسال موکول کرد.