موزەی هنری (آینە) هنرمندا دارا محمدعلی در هولیر افتتاح شد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

موزەی هنری (آینە) هنرمندا دارا محمدعلی در هولیر افتتاح شد

 

امروز دوشنبە با حضور امید خوشناو استاندار هولیر و جمعی از هنرمندان هولیر، موزەی هنری (آینە) کە در آن تابلو و اثرات هنری بە نمایش گذاشتە شدە است، افتتاح گردید.
در این مراسم جایزەی ویژەی مدیریت فرهنگی و هنری هولیر، توسط فرهنگ غفور رئیس آن مرکز، بە هنرمند نام آشنای کورد دارا محمدعلی اهدا گردید.