خرماتو/ بخش قابل توجهی از شهروندان کورد ناچار بە فروش خانەهای خود شدەاند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

خرماتو/ بخش قابل توجهی از شهروندان کورد ناچار بە فروش خانەهای خود شدەاند

بخش قابل توجهی از شهروندان کورد خرماتو منازل شخصی خود را در معرض فروش قرار دادەاند و اکثر خریداران نیز ترکمن وعرب هستند.

امروز یکشنبە ٢٦ اردیبهشت ماه، ارسلام علی مسئول پارتی در منطقەی خرماتو در گفتگو با (باسنیوز) اعلام کرد:" پس از رویدادهای ١٦ اکتبر سال ٢٠١٧ و عدم حضور نیروی پیشمرگە در منطقە خرماتو، رویدادهای گوناگون امنیتی در منطقە روی داد و ای موضوع نیز بخشی از شهروندان را ناچار بە ترک خانە و کاشانەی خود کردە است".

او گفتە است:"افرادی کە پس از ١٦ اکتبر سال ٢٠١٧ و آوارە شدن بە این مناطق بازگشتند بە طور مداوم در اضطراب و استرس زندگی کردەاند، هر روز مورد ظلم و زور قرار گرفتەاند، شهروندان از روی اجبار شهر خود را ترک میکنند".

این مسئول پارتی در منطقە می‌گوید:" حل مشکلات امنیتی در منطقە  و بازگشت جایگاه واقعی کورف، تنها بە بازگشت نیروی پیشمرگە بستگی دارد".