کمیسیون بهداشت از کاظمی خواست راسا مدیریت وزارت بهداشت را برعهدە گیرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

کمیسیون بهداشت از کاظمی خواست راسا مدیریت وزارت بهداشت را برعهدە گیرد

کمیسیون بهداشت پارلمان عراق از نخست وزیر عراق خواست راسا مدیریت وزارت بهداشت را برعهدە گیرد.

امروز یکشنبە ٢٦ اردیبهشت، جواد موسوی، یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس نمایندگان عراق، بە رسانە دولتی این کشور گفت: ” مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق چند نفر را برای  احراز پست وزارت بهداشت کاندید کردە است و همچنین از سندیکای پزشکان عراق نیز خواستە است کە کاندیدای موردنظر خود را برای احراز این پست معرفی کنند.“

جواد موسوی همچنین اعلام کرد: کمیسیون بهداشت پارلمان نیز چند کاندید مستقل را برای احزاز این پست در نظر دارد و هیئت وزیران موظف است  از میان این کاندیداها یکی را برگزیند.

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس اضافە کرد، کە کمیسیون بهداشت بر این نظر است کە مصطفی کاظمی خود راسا مدیریت وزارت بهداشت را برعهدە گیرد، بدین صورت کە وظایف اصلی امور بهداشتی  را تا زمان انتخابات پیش رو بە معاون وزیر بهداشت محول کند.

قرار است پاییز امسال انتخابات زودهنگام مجلس نمایندگان عراق برگزار شود و دولتی جدید بر سر کار آید.

در آغاز اردیبهشت ماه جاری، بیمارستان ابن خطیب ویژە معالجە بیماران کرونای دستخوش آتش سوزی شد کە دراثر آن ١٠٠ تن جان باختند، متعاقب این فاجعە، بە دستور مصطفی کاظمی، حسن فهمی،وزیر بهداشت از کار برکنار شد.