استاندار هولیر بە نمایندگی از مسرور بارزانی عید را در خانە کودکان و نوجوانان برگزار کرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

استاندار هولیر بە نمایندگی از مسرور بارزانی عید را در خانە کودکان و نوجوانان برگزار کرد

استاندار هولیر بە نمایندگی از نخست‌وزیر حکومت اقلیم کوردستان عید رمضان را در خانە کودکان و نوجوانان برگزار کرد.

امروز (پنج‌شنبە، ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠) کە نخستین روز عید رمضان است، امید خوشناو، استاندار هولیر، بە نمایندگی از مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و با همراهی یوسف چاوشین، مدیرکل نظارت و رشد اجتماعی هولیر، بە خانە کودکان و نوجوانان هولیر رفت و عید رمضان را در میان کودکان و نوجوانان این خانە برگزار کرد.

پس از برگزاری مراسم و صرف غذای عید، هدایایی بە پسران و دختران خانە کودکان و نوجوانان هولیر اهدا شد. سپس استاندار هولیر در سخنانی گفت: ''امروز بە نمایندگی از جناب مسرور بارزانی، نخست‌وزیر حکومت اقلیم کوردستان، و بە درخواست ایشان بە اینجا آمدیم تا عید را با این عزیزان برگزار کنیم و پس از صرف غذای عید با دختران و پسران عزیز خانە کودکان و نوجوانان، هدایایی را بەعنوان عیدی بە آنها اهدا نماییم. عید رمضان را با این عزیزان آغاز می‌کنیم و از مدیریت کل نظارت و رشد اجتماعی هولیر و کارکنان و محققان اجتماعی و مربیان این خانە تشکر می‌کنم کە بنابر نظارت دقیقی کە ما انجام دادیم خدمات شایستە و خوبی بە این عزیزان تقدیم می‌کنند. از خیرین هم قدردانی می‌کنم کە در تهیە لوازم این خانە با حکومت همکاری کردەاند.''

استاندار هولیر افزود: ''بەعنوان استانداری هولیر در خدمت این عزیزان می‌باشیم کە اعضای خانوادە ما هستند و وظیفە ماست کە بەعنوان حکومت اقلیم کوردستان، استانداری هولیر و وزارت کار و امور اجتماعی در خدمت آنها باشیم.''