رئیس مرکز لالش: حمایت همەجانبە مقامات کوردستان از ایزدیان دفاع از ریشەهای فرهنگی کورد است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

رئیس مرکز لالش: حمایت همەجانبە مقامات کوردستان از ایزدیان دفاع از ریشەهای فرهنگی کورد است

امروز چهارشنبە ٢١ اردیبهشت،١٤٠٠ شمسی(١٢-٥- ٢٠٢١) میلادی، مصادف است با ٢٨مین سالگرد تاسیس مرکز لالش کە یک مرکز فرهنگی- اجتماعی ویژە کوردان ایزدی است. رئیس مرکز لالش بدین مناسبت اظهار داشت: ” حمایت مقامات کوردستا ن از  مرکز لالش،دفاع همەجانبە آنها از تمامی خصوصیات فرهنگی ما کوردان ایزدی است.“

شیخ شامو، رئیس هیئت عالی مرکز فرهنگی- اجتماعی لالش در دهوک، بە (باسنیوز) گفت: ” مرکز لالش در سال ٢١-٥-١٩٩٣(٢١اردیبهشت١٣٧٢) شمسی، با شعار “ لالش، سرچشمە صافی است کە بە رودخانە فرهنگ کوردی سرازیر می شود“ تاسیس شد ە بە نقطە عطفی در تاریخ کوردان ایزدی بدل شد.“

شیخ شامو، مرکز لالش را از دستاوردهای جنبش رهایی بخش ملی کورد تلقی می کند کە با تلاش ”چند تن از شخشیتهای فرهنگی ایزدی“ تاسیس شد و بە یکی مراکز مهم و مثمر در جامعە کوردستان و بەویژە در میان ایزدیان تبدیل شد.

رئیس هیئت عالی مرکز لالش، بە همین مناسبت گفت:  مرکز لالش در خلال این سالهای گذشتە بە منشاء خدمات ارزندەای در جامعە کوردستان و بویژە در مین ایزدیان تبدیل شد. ما طی این مدت،  از هویت کوردی و ویژگیهای دینی و اصیل خود بە خوبی پاسداری کردەایم و حمایت مقامات کوردستان بە منزلە حمایت همە جانبە از خصوصیات ویژە کوردان ایزدی تلقی می شود.“

شیخ شامو همچنین اظهار داشت، مرکز لالش تا کنون فعالیتهای مختلفی انجام دادە است، از آن جملە ” تا بەحال  ١٣ کنفرانس مهم را برگزار کردەایم، بیش شش هزار و ٧٠٠ عضو داریم، رسالت مرکز لالش نیز، کمک بە پیشرفت جامعە ایزدی و برگزاری شعایر مذهبی  و ملی  و همچنین ترویج فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز است.“

مرکز لالش در طی فعالیت ٢٨ سالە خود، بخش عمدەای از متون دینی، تاریخ، اسناد و آداب و رسوم ایزدیان را   چاپ و منتشر کردە  و هم اکنون دارای یک موزە و یک کتبخانە ویژە است کە بیش از شش هزار جلد کتاب را شامل می شود.