پیروزی یا شکست کاندیدای ریاست جمهوری ترکیە در دستان (HDP) است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

پیروزی یا شکست کاندیدای ریاست جمهوری ترکیە در دستان (HDP) است

دوهفتەای است کە اپوزیسیون ترکیە و بویژە هر دو حزب جمهوری خلو(CHP) و حزب خوب، تلاش فشردەای را برای معرفی کاندیدای خود در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آغاز کردەاند، برگ برندە، اما در دستان حزب دموکراتیک خلقها(HDP) است، چراکە  پیروزی یا شکست کاندیدای ریاست جمهوری بە آراء طرفداران این حزب بستگی دارد.

در انتخابات شهرداریهای ترکیە در سال ٢٠١٩، (HDP)، شکست سنگینی را بر ائتلاف ” جمهوری“ تحمیل کرد کە در میان حزب عدالت و توسعە(AKP) و حزب حرکت ملی(CHP) تشکیل شدە است، چراکە رای دهندگان () در ٥ کلان شهر ترکیە از  کاندیدای اپوزیسیون حمایت کردند و منجر بە پیروزی وی شدند.

براساس اخبار منتشرە از سایت(T24)،  کمال کلیجدار اوغلو و مرال آکشنر از رهبران اصلی اپوزیسیون دولت، تمایلی بە کاندید شدن برای احراز پست ریاست جمهوری ندارند،چراکە طرفداران این دو حزب حاضر نیستند کە بە نفع یکدیگر رای بدهند.

این دو حزب در صدد کاندیدکردن فرد سومی هستند کە افزون بر جذب آرای اعضای هر دو حزب، مورد تائید رای دهندگان (HDP)نیز قرار گیرد.

ائتلاف ”ملت“ متشکل از (CHP)، (IYI PARTY) و حزب سعادت، بەدلیل فشار دولت و افکار عمومی، مبنی بر تروریست خواندن (HDP)، بەهیچ وجە این حزب را بە ائتلاف راه نمی دهند. چراکە با پیوستن حزب دموکراتیک خلقها بە  ائتلاف ”ملت“ ، ائیلاف مزبور، رای نژادپرستان ترک را از دست خواهد داد.

اپوزیسیون ترکیە بارها مخفیانە با (HDP) تشکیل جلسە دادە است، تا سناریوی انتخابات شهرداریهای این کشور در ٢٠١٩ را مجددا تکرار کنند. سناریوی مزبور بدین صورت بود کە از پیویستن  (HDP) بە ائتلاف ” ملت“ ممانعت می کنند تا از معرفی کاندید ویژە خود برای انتخابات ریاست جمهوری  عاج بماند و بە ناچار آراء خود را بە نفع کاندیداتورهای سایر احزاب بە صندوقهای رای بریزد.

ناظران سیاسی معتقدند کە شانس پیروزی هرکدام از کاندیداهای ریاست جمهوری بە حمایت (HDP) از وی بستگی دارد.

عبدالقادر سلفی، روزنامەنگار و از طرفداران پروپا قرص  رجب  طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیە و رهبر حزب عدالت و توسعە، اعلام کرد کە چنانچە (AKP) آراء رای دهندگان کورد را از دست بدهد، در انتخابات شکست خواهد خورد.