دفتر استاندار هولیر اطلاعیەای منتشر کرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

دفتر استاندار هولیر اطلاعیەای منتشر کرد

دفتر استاندار هولیر، طی اطلاعیەای از کمک بە اقشار کم بضاعت و تخصیص بیش از ٣ میلیارد و ٦٠٠ میلیون دینار اعتبار بە بیمارستانها و چاههای تامین آب هولیر در طی ماه رمضان خبر داد.

متن اطلاعیە:

در این اطلاعیە آمدە است کە امروز چهارشنبە، ٢١ اردیبهشت١٤٠٠ شمسی(١٢-٥-٢٠٢١)در همین ماه ١٢ واحد مسکونی بە ارزش ١٠٠ ٥٣٠ ملیون دینار، خریداری و بە خانوادەهای کم بضاعت تحویل دادە شدەاند.

در این اطلاعیە همچنین  آمدە است، موسسە خیرە بارزانی و سایر موسسەهای خیریە، در ایام ماه رمضان،  بە ارزش ٥ میلیارد و ٧٤٠ میلیون دینار کمکهای نقدی و غیر نقدی در میان اقشار مستضعف استان هولیر توزیع کردەاند.

  متن اطلاعیە دفتر استاندار هولیر:

در چهارچوب پروژە و فعالیتهای استانداری هولیر، برای کاهش تاثیرات ناشی از بحران اقتصادی و شیوع و بیماری کرونا و همچنین بە منظور کاهش فشار بر اقشار ضعیف ساکن استان. در ایام ماه مبارک رمضان امسال، ادارە کل مهاجرت استان و حوادث غیرمترقبە استان هولیر، با هماهنگی و همکاری اشخاص خیر استان و همچنین گروهها و شرکتهای مختلف کە بنا بە درخواست خود آنان از ذکر اسامی آنها خودداری می کنیم، کمکهای نقدی و غیرنقدی  برای اقشار مستضعف فراهم شد، کە جا دارد در اینجا، صمیمانە از آنها تشکر و قدردانی کنیم و بنا داریم کە بعد از عید فطر، طی یک مراسم درخور، باتقدیم لوح تقدیر، رسما از آنان قدردانی کنیم. کمکهای فراهم شدە، پس از تشکیل هیئتی بە سرپرستی استاندار محترم هولیر، بەمنظور مطالعە و ارائە یک مکانیزم مناسب، کار توزیع این کمکها کە شامل: سبد مواد غذایی،کمکهای نقدی، لوازم پزشکی، مواد شویندە، بود، در میان اقشار فقیر، خانوادەهای عزیز شهداء، بخش بهداشت و همچنین اوارەگان و پناهجویان ساکن این استان بە صورت ذیل،  توزیع شد:

اول/ صرفا در ماه مبارک رمضان ٩هزار و ٣٥٦ تقاضای کمک بە استانداری دادە شد کە در میان تمامی این  متقاضیان یک سبد خوراکی توزیع شد و یک هزار و ٥٧٣ نفر  از این تعداد، با توجە بە  وخامت وضعیت معیشتی آنان، کمک نقدی شد.

دوم/ همچنین در طی ماه مبارک رمضان، کمکهای اشخاص خیر از طریق استانداری هولیر، فرمانداریها و همچنین بخشها، یکشد و ٧٧هزار سبد خوراکی در میان اقشار نیازمندتوزیع شد.

سوم/ ساخت ١٢ واحد مسکونی ١٠٠ متری بە ارزش ٥٣٢میلیون و ٨٠٠هزار دینار جهت اسکان خانوادەهای بی سرپناه.

چهارم/اختصاص اعتباری ٣ میلیارد و ٥٧٨ میلیون دیناری، جهت اتمام یک مرکز ویژە بیماران تالاسمی، احداث یک مرکز بهداشتی از نوع (A) و همچنین حفر (٦) حلقە چاه برای تامین آب آشامیدنی.

پنجم/ اختصاص اعتباری ١٠٦ میلیون دیناری برای تامین تجهیزات موردنیاز بیمارستانها.

ششم/ کمکهای مادی موسسە خیریە بارزانی و اشخاص خیر کە مجموعا  پنج میلیارد و هفتصد و چهل و پنج میلیون و ٨٧٥ هزار دینار بود، مستقیما در میان اقشار نیازمند  استان هولیر تقسیم شد.

افزون بر این کمکها، همچنین استانداری اقدام بە تامین ماسک، موادضدعفونی کنندە،سجادە، لوازم پزشکی، صندلی چرخدار، اسباب بازی برای کودکان و توزیع مواد غذایی در مساجد و در میان جانبازان جنگی و معلولین، خانوادەهای عزیز شهداء، سراهای سالمندان و نوجوانان، بیمران تالاسمی و کارگران کردە است.

دفتر استاندار هولیر

٢١ اردیبهشت ١٥٠٠ شمسی (١٢-٥- ٢٠٢١ میلادی)