مسرور بارزانی: موانع زیادی بر سر راه اجرای قانون اصلاحات برای ما ایجاد می‌شود
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

مسرور بارزانی: موانع زیادی بر سر راه اجرای قانون اصلاحات برای ما ایجاد می‌شود

نخست‌ویزر حکومت اقلیم کوردستان اولین پروژەی تل‌کابین در استان دهوک را طی مراسمی افتتاح کرد. این پروژە در کوه ''زاوا'' اجرا شدە است.

امروز (یک‌شنبە، ١٩ اردیبهشت) مسرور بارزانی، نخست‌وزیر حکومت اقلیم کوردستان، در مراسم افتتاح اولین پروژە تل‌کابین استان دهوک در کوه ''زاوا'' گفت: ''برای این کە نتوانیم قانون اصلاحات را بەطور کامل و صحیح اجرا کنیم موانع زیادی برای ما ایجاد می‌شود، ولی بە همە اطمینان می‌دهیم کە بە اجرای قانون اصلاحات ادامە می‌دهیم.''

نخست‌وزیر حکومت اقلیم کوردستان افزود: ''امیدواریم شرکت‌های بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های بیشتری در زمینەهای کشاورزی و گردشگری و برنامەهای ما در جهت پیشبرد اقتصاد کوردستان شرکت کنند.''

مسرور بارزانی تصریح کرد: ''تمام تلاش خود را در جهت پیشبرد بیشتر کوردستان بەکار می‌گیریم و ثبات امنیتی و سیاسی نیز مهم هستند، لذا هر آنچە برای حفظ زندگی و کرامت مردم ما لازم باشد، انجام می‌دهیم.''

 

متن کامل سخنرانی مسرور بارزانی:

 

بە نام خداوند بخشندە مهربان

بسیار خوشحالم کە با شما در مراسم افتتاح این پروژە مهم و راهبردی گردشگری در کوه زاوا در دهوک شرکت دارم.

این پروژە بە مردم دهوک و همە مردم کوردستان و گردشگرانی کە بە کوردستان می‌آیند نیز کمک می‌کند. ما در برنامە کار حکومت دو اقدام را مورد تاکید قرار دادیم؛ اصلاحات و ایجاد تنوع در اقتصاد کوردستان.

ما می‌خواهیم هم حکومت بە همراه دیگر برنامەهای اقتصادی مانند صنعت و کشاورزی، پروژه‌های گردشگری اجرا کند تا منابع درآمد کوردستان افزایش پیدا کند، و هم شرکت‌های بخش خصوصی نیز در اجرای پروژه‌ها شرکت کنند.

برای این کە نتوانیم قانون اصلاحات را بەطور کامل و صحیح اجرا کنیم موانع زیادی برای ما ایجاد می‌شود، ولی بە همە اطمینان می‌دهیم کە بە اجرای قانون اصلاحات ادامە می‌دهیم.

از همە شرکت‌های بخش خصوصی کە در اجرای پروژه‌ها شرکت داشتەاند تشکر می‌کنم و از شرکت یوبی‌هولدینگ برای اجرای این پروژە زیبا در اینجا تشکر می‌کنم.

امیدواریم شرکت‌های بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های بیشتری در زمینەهای کشاورزی و گردشگری و برنامەهای ما در جهت پیشبرد اقتصاد کوردستان شرکت کنند.

موانع زیادی بر سر راه ما ایجاد شدە، ولی بە شما اطمینان می‌دهم کە با توکل بە خدا و حمایت شما برنامە و قانون اصلاحات را اجرا می‌کنیم.

درست است کە اجرای اصلاحات بە نفع بعضی‌ها نیست، ولی ما بە اصلاحات ادامە می‌دهیم و انتظار داریم از ما حمایت کنید تا بتوانیم بە اجرای قانون اصلاحات ادامە دهیم.

سال بسیار ناگواری را پشت سر گذاشتیم و بە دلیل شیوع پاندمی کرونا و افت قیمت نفت وضعیت اقتصادی تضعیف شد و تاثیرات منفی بر جای گذاشت، با این حال از همە مردم کوردستان و مردم دهوک تشکر می‌کنم کە اطمینان خود نسبت بە کابینە حکومت خودشان را از دست ندادند. از ١١ ماه پیش هیچ بودجەای از بغداد بە بە اقلیم کوردستان نیامدە است، ولی ما همچنان بە برنامەهای خود ادامە می‌دهیم و حتی پروژه‌های راهبردی اجرا می‌کنیم.

تمام تلاش خود را در جهت پیشبرد بیشتر کوردستان بەکار می‌گیریم و ثبات امنیتی و سیاسی نیز مهم هستند، لذا هر آنچە برای حفظ زندگی و کرامت مردم ما لازم باشد، انجام می‌دهیم.

بار دیگر از همە شما تشکر می‌کنم. خداوند طاعت و عبادت همە را قبول نماید و خداوند عمر رهبر ما را طولانی گرداند و بە خانوادە شهداء صبر عطا فرماید. ما مدیون زحمات نیروهای پیشمرگە هستیم، امیدواریم مردم دهوک و اقلیم کوردستان با استفادە از این پروژە و دیگر اماکن زیبای کوردستان لحظات زندگی خود را در خوشی و خوبی بە سر ببرند.