اپوزسیون ترکیە: HDP باید وارد ائتلاف ملت شود
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

اپوزسیون ترکیە: HDP باید وارد ائتلاف ملت شود

یک پارلمانتار حزب جمهوری خلق (CHP) کە بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیە است، تاکید کردە کە لازم و مهم است کە حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) وارد ''ائتلاف ملت'' شود کە از سە حزب اپوزسیون ترکیە تشکیل یافتە است.

جهانگیر اسلام، پارلمانتار حزب جمهوری خلق (CHP)، در مصاحبە با بخش ترکی خبرگزاری ''ایندیپندنت'' در مورد اهمیت حضور حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) در ''ائتلاف ملت'' صحبت کردە است.

جهانگیر اسلام افزودە است: ''از مدت‌ها پیش بر این عقیدە بودەام کە حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) باید وارد ''ائتلاف ملت'' شود، و اکنون نیز از این نظر دفاع می‌کنم. جامعە ترکیە بە ما یاد دادە کە با هویت‌های متفاوت بە کار و فعالیت سیاسی ادامە دهیم، کسانی کە در حال حاضر بر ترکیە حکمرانی می‌کنند بر حمایت از یک هویت اصرار دارند، ولی اشتباه می‌کنند.''

در بخش دیگری از سخنانش، جهانگیر اسلام تصریح کردە است کە ''با وجود همە تفاوت‌هایی کە داریم در چهارچوب یک سیستم عادلانە و قانونی می‌توانیم با هم زندگی کنیم و بە کارهای سیاسی خود ادامە دهیم.''