نوسازی ٣٢ مدرسە در شهرستان ''آمدی'' + عکس
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

نوسازی ٣٢ مدرسە در شهرستان ''آمدی'' + عکس

در ادامە پروژە‌های خدمات‌رسانی کابینە نهم حکومت اقلیم کوردستان چندین مدرسە در محدودە مدیریت آموزش و پروش شهرستان ''آمدی'' تعمیر و نوسازی می‌شوند. مدیر آموزش و پرورش ''آمدی'' این اقدام را حمایت بزرگی از بخش آموزشی توصیف می‌کند.

وجیهە سعید، مصطفی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان ''آمدی''، بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: ''در سفر خود بە شهرستان ''آمدی'' نخست‌وزیر اقلیم کوردستان تصمیم گرفت کە مدارس محدودە آموزش و پرورش اێن شهرستان نوسازی شوند و برای این منظور بیش از یک میلیارد دینار بە تعمیر و نوسازی ٣٢ مدرسە در حومە این شهرستان اختصاص داد.''

او افزود: ''اکنون نوسازی این مدارش آغاز شدە و بەعنوان آموزش و پرورش شهرستان آمدی از پیمانکاران و مهندسان درخواست می‌کنیم کە کار نوسازی را با بهترین شیوە انجام دهند تا مدارس بە شکلی شایستە در خدمت دانش‌آموزان و فرآیند تحصیلی و آموزش و پرورش قرار گیرند. ''

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ''آمدی''، نوسازی ٣٢ مدرسە در این شهرستان را حمایت بزرگی از بخش آموزشی توصیف کرد.