کاهش چشمگیر صدور نفت عراق بە آمریکا
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

کاهش چشمگیر صدور نفت عراق بە آمریکا

امروز (شنبە، ١٨ اردیبهشت) سازمان انرژی آمریکا میزان نفت وارداتی این کشور در طول هفتە گذشتە را اعلام کردە کە نشان می‌دهد، صدور نفت عراق بە آمریکا کاهش چشمگیری داشتە است.

بە گزارش سازمان انرژی آمریکا، در هفتە گذشتە، میانگین واردات نفت آمریکا از هشت کشور جهان چهار میلیون و ٨٤١ هزار بشکە در روز بودە کە نسبت بە هفتە گذشتە بەطور میانگین روزانە ٨٨٧ هزار بشکە کاهش داشتە است.

واردات نفت آمریکا در هفتە گذشتە:

- سە میلیون و ٢٣٢ هزار بشکە نفت روزانە از کانادا.

-‌ ٤٦٧ هزار بشکە نفت روزانە از مکزیک.

-‌ ٣١٨ هزار بشکە نفت روزانە از اکوادور.

-‌ ٣٠٧ هزار بشکە نفت روزانە از کلمبیا.

-‌ ٢٠٣ هزار بشکە نفت روزانە از روسیە.

-‌ ١٧٨ هزار بشکە نفت روزانە از عربستان سعودی.

-‌ ٩٥ هزار بشکە نفت روزانە از نیجیریە.

-‌ ٤١ هزار بشکە نفت روزانە از عراق (هفتەی پیشتر ٢٧٠ هزار بشکە نفت روزانە بود).