موسسەی خیریە بارزانی بە کمک شهروندان مناطق بمباران شدەی آمدی شتافت
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

موسسەی خیریە بارزانی بە کمک شهروندان مناطق بمباران شدەی آمدی شتافت

 موسسەی خیریە بارزانی ، کمکهای مردمی خود را بە روستاهای منطقە کانی ماسی رساند، شهروندان در این مناطق بە دلیل درگیریهای PKK با ترکیە از خانە و کاشانە خود آوارە شدەاند.

شوگیر چی نمایندە موسسەی خیریە بارزانی در آمدی در گفتگو با (باسنیوز) اعلام کرد: "امروز پنجشنبە ١٦ اردیبهشت ماه، همکاریهای انسان‌دوستانە خود را بە شهروندان روستای کیستە در منطقە کانی ماسی کە بە دلیل درگیریهای حزب کارگران کوردستان با ترکیە تخلیە شدە است، رساندیم".

وی تاکید کردە است، این کمک‌ها شامل مواد خوراکی، اقلام بهداشتی و آب آشامیدنی بودە است".