نچیروان بارزانی با اعضای دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان دیدار کرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

نچیروان بارزانی با اعضای دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان دیدار کرد

رئیس اقلیم کوردستان، در ادامە سلسلە دیدارهای خود با احزاب و جریانهای سیاسی، با اعضای دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان نیز دیدار کرد.

صبح امروز، چهارشنبە، ١٥ اردیبهشت، ١٤٠٠ شمسی،نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، همراه با شیخ جعفر شیخ مصطفی و مصطفی سید قادر، معاونان رئیس اقلیم کوردستان،با اعضای دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان دیدار کرد.

دیروز سە شنبە، نچیروان بارزانی، طی سفری بە شهر سلیمانیە، با اعضای رهبری جنبش تغییر، اتحادیە میهنی کوردستان و همچنین محمد حاج محمود، دبیرکل حزب سوسیالیست کوردستان، دیدار کرد.

بنابە گزارشات، رئیس اقلیم کوردستان در این سلسلە دیدارهای خود با رهبران احزاب سیاسی، پیرامون انتخابات زودهنگام پارلمان عراق( کە قرار است در پاییز امسال برگزار شود) همبستگی کورد در بغداد، روابط میان جریانهای سیاسی کوردستان و تدوین قانون اساسی اقلیم کوردستان، بحث و رایزنی کرد.

نچیروان بارزانی در طی دیدار خود از شهر سلیمانیە، بە خبرنگاران گفت: ” ما بەدنبال همکاری و همفکری جدی با کلیە احزاب کوردستانی در راستای کاهش مسائل و مشکلات اقلیم کوردستان و همچنین رایزنی پیرامون مسائلە قانون اساسی اقلیم کوردستان هستیم.“

  رئیس اقلیم کوردستان تاکید کرد کە صرفا با ایجاد همبستگی میان جریانهای سیاسی کوردستان در بغداد، ” قادر بە احقاق حقوق و مطالبات خود هستیم در غیر این صورت، قطعا اقلیم کوردستان متضرر خواهد شد، تمام کوشش ریاست اقلیم کوردستان بر حول ایجاد همبستگی میان احزاب سیاسی می چرخد.“

رئیس اقلیم کوردستان در خصوص  پیش نویس قانون اساسی اقلیم کوردستان اظهار داشت: ” ما در این رابطە درحال رایزنی با تمام احزاب کوردستانی هستیم، سپس مکانیزمی در این زمینە توسط پارلمان کوردستان ایجاد خواهد شد، اما جدیت لازم برای تدوین قانون اساسی وجود دارد.“ 

در همین رابطە نیز، دوشنبە گذشتە، ١٣ اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی، نچیروان بارزانی در هولیر با علی باپیر، امیر، جمعیت عدالت  و صلاح الدین بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کوردستان  دیدار و رایزنی کرد