کمیسیون بهداشت پارلمان: سە کاندیدا برای وزارت بهداشت معرفی کرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

کمیسیون بهداشت پارلمان: سە کاندیدا برای وزارت بهداشت معرفی کرد

یک عضو کمیسیون بهداشت پارلمان عراق، اعلام کرد،کمیسیون بهداشت، اسامی سە کاندیدا برای احراز پست وزارت بهداشت را بە هیئت وزیران ارائە داد.

امروز، ١٥ اردیبهشت، جواد موسوی، عضو کمیسیون بهداشت پارلمان بە رسانە دولتی عراق گفت، تا کنون هیچ فردی برای احراز پست وزارت بهداشت مورد تائید قرار نگرفتە است.

موسوی همچنین اعلام کرد: ”  کمیسیون بهداشت، در طی ٧٢ ساعت، اسامی سە کاندیدای خود را بە مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق، ارائە خواهد کرد.

بعدازظهر دیروز سە شنبە، ١٤ اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی، نامە استعفای وزیر بهداشت عراق، حسن تمیمی، توسط مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق امضاء شد.

استعفای حسن تمیمی در پی  حادثە آتش سوزی در بیمارستان ابن خطیب در بغداد، اتفاق افتاد، کە در آن، ١٠٠ بیمار کرونایی تحت معالجە، جان سپردند.