هیئت سرمایەگذاری: میزان سرمایەگذاری در کابینە نهم بالغ بر ٢ میلیارد و ١٠٠ میلیون دلار است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

هیئت سرمایەگذاری: میزان سرمایەگذاری در کابینە نهم بالغ بر ٢ میلیارد و ١٠٠ میلیون دلار است

رئیس هیئت سرمایەگذاری اعلام کرد، در کابینە نهم حکومت اقلیم کوردستان بالغ بر ٢ میلیارد و ١٠٠ میلیون دلار سرمایەگذاری شدە است، وی تاکید کە با استناد بە این ارقام، سرمایەگذاری در اقلیم کوردستان، سیر سعودی پیمودە است.

د. محمد شکری، رئیس هیئت سرمایەگذاری در اقلیم کوردستان بە (باسنیوز) گفت: ” هم اکنون با استناد بە آمار و ارقام توسعە، بخش سرمایەگذاری در اقلیم کوردستان یک سیر سعودی را می پیماید و در کوتاه مدت نیز شاهد احیای  بخشهای کشاورزی، صنایع غذایی و توریزم خواهیم بود.“

  وی همچنین اشارە کرد: ” در  کابینە نهم مجوز سرمایەگذاری برای پروژەهای کلان صادر شدە است، از جملە، اجرایی کردن طرح ساخت کارخانە شکر در بیتوین  کە سرمایە آن بالغ بر ١١٤ میلیون دلار است کە قادر بە تولید روزانە ٥٠٠ تا٦٠٠ تن شکر از محصول چغندر قند داخلی است. مجوز احداث چندین پروژە صنعتی در هولیر نیز صادر شدە است. توجە ویژەای نیز بە شهرکهای صنعتی شدە و دهها پروژە تولیدی در استانهای مختلف اقلیم کوردستان با ظرفیت تولیدی مطلوب نیز مشاهدە می شود.

رئیس هیئت سرمایەگذاری همچنین تصریح کرد: ” ما در آغاز فعالیت کابینە نهم حکومت اقلیم کوردستان با سرمایەای بالغ بر ٢ میلیارد و ١٠٠ میلیون دلار، مجوز فعالیت در ١٠٠  پروژە کلان را صادر کردەایم، هیئت ما در همین ایام  یک ٥٥٦ طرح را با سرمایە ١٢ میلیارد دلاری  در تمام بخشها تهیە کردە است کە براساس آنان بە بخش صنعت اولویت دادە شدە است، تمامی فعالیتهای مذکور در این زمینە نیز بە میمنت ثبات سیاسی و اقتدار اقلیم و حکومت کوردستان صورت گرفتە است.“

وی در ادامە افزود: ” از سال ٢٠٠٦ تا کنون،  مجوز سرمایەگذاری فقط در ٩٣٥ پروژه صادر شدە و ٥٠ درصد این پروژه ها بە اتمام رسیدە و سرمایە آنها رقمی بالغ بر ٥٣ میلیار دلار بودە است.“

محمد شکری در پایان گفت: ” در صورتیکە فقط بودجە  یکی از پروژە هائیکە کە توسط دولت چین در هولیر بە اجراء در خواهد آمد، ١٣ میلیون و ٣٢٦ هزار دلار است، افزون بر این دولت چین طرحی را برای احداث یک شهر توریستی با سرمایە ٥ میلیون دلار تقدین کردە است.“