بغداد/ بازداشت یکی از مسئولین امنیتی بە جرم فساد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

بغداد/ بازداشت یکی از مسئولین امنیتی بە جرم فساد


یک منبع امنیتی در بغداد بە رسانەها اعلام کردە است، امروز سەشنبە ١٤ اردیبهشت ماه، مسئول بخش اطلاعاتی لشکر یگان ویژە بە جرم فساد بازداشت شد.

یکی از این منابع اعلام کردە است، یک نیروی امنیتی با دستور سرلشکر احمد ابورعیف، رئیس هیئت عالی پروندەهای فساد، مدیر بخش اطلاعاتی لشکر یگان ویژە بغداد را بازداشت کردەاند، این شخص بە منظور انجام تحقیقات تحت بازجویی قرار دارد".

در سال ٢٠٢٠ مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق، سرلشکر احمد طە ابورعیف را برای پست ریاست هیئت عالی رسیدگی بە فساد منتصب کرد.