بانک مرکزی عراق بە کاهش فروش دلار ادامە می‌دهد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

بانک مرکزی عراق بە کاهش فروش دلار ادامە می‌دهد

بانک مرکزی عراق با ادامە روند کاهش عرضە دلار بە بازار، امروز ١٧٥ میلیون دلار برای فروش بە بازار عرضە کرد. یک کارشناس مسائل اقتصادی تاثیرات این اقدام را شرح می‌دهد.

امروز (سەشنبە، ١٤ اردیبهشت ١٤٠٠) بانک مرکزی عراق مبلغ عرضە دلار بە بازار را بیشتر کاهش داد و ١٧٥ میلیون و ٢١٤ هزار و ١٧٤ دلار را بە قیمت هر دلار ١٤٦٠ دینار بە بازار عرضە کرد، در حالی کە روز گذشتە ١٧٨ میلیون و ٩٤٧ هزار و ٧٨٣ دلار را فروختە بود.

بانک مرکزی عراق مبلغ ١٣٥ میلیون و ٦١٤ هزار و ١٧٤ دلار را برای افزایش حساب خود بە صورت حوالە و بیمە در خارج بە فروش رساندە و مبلغ ٣٩ میلیون و ٦٠٠ هزار دلار را بەصورت نقد بە بانک‌ها و شرکت‌های حوالە فروختە است.

شیروان انور مصطفی، مشاور امور بانک‌های خصوصی در اقلیم کوردستان، بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: ''هیچ قراری وجود ندارد مبنی بر این کە بانک مرکزی بەطور دائمی دلار کمی بە بازار عرضە کند، یا آن را افزایش دهد، بلکە عرضە دلار بە بازار توسط بانک مرکزی براساس تقاضای شرکت‌های حوالە و بانک‌ها خواهد بود.''

او افزود: ''در آغاز ماه رمضان تقاضای زیادی برای دلار وجود داشت، روزانە ٢٠٠ میلیون دلار بە بازار عرضە می‌شد، ولی اکنون تقاضای خرید دلار کاهش پیدا کردە و بەطور طبیعی دلار کمتری بە بازار عرضە می‌شود.''

شیروان انور تصریح کرد کە ارزش دلار در برابر دینار عراقی از قیمت فعلی بالاتر نمی‌رود و ''قیمت فعلی تقریبا بە ثبات نزدیک است و باور نمی‌کنم کە قیمت ١٠٠ دلار بە ١٥٠ هزار دینار برسد. بانک مرکزی هم تلاش می‌کند کە این ثبات را نگاه دارد و اجازە ندهد قیمت ١٠٠ دلار بە ١٥٠ هزار دینار برسد.''

پیشتر بانک مرکزی عراق قیمت ١٠٠ دلار آمریکایی را ١٤٥ هزار دینار عراقی تعین کردە است.