جولان شبەنظامیان داعش در ارتفاعات عطشانە و بادوش
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

جولان شبەنظامیان داعش در ارتفاعات عطشانە و بادوش

سازمان تروریستی داعش خلاء امنیتی موجود در مناطق کوردستانی خارج از حوزە اداری حکومت اقلیم کوردستان را غنیمت شمردە، تحرکات خود را از سر گرفتە است. بنابە بە نظر یک ناڤر سیاسی، داعش از خلاء امنیتی موجود در حدفاصل شنگال و زممار استفادە کردە و شبانە با استفادە از وسایط نقلیە در حال جولان است.

حسن خلو، ناظر سیاسی در زممار بە (باسنیوز) گفت: ” تروریستهای داعش در ارتفاعات بادوش و عطشانە خلاء امنیتی موجود را غنیمت شمردە و با آسودگی خاطر جولان می دهند، این امر نیز برای ساکنان کورد بویژە در شنگال و زممار یک تهدید بسیار جدی است، چراکە اعرابی کە بە صفوف داعش ملحق شدەاند همچنان مخفیانە با این سازمان همکاری می کنند.

این اعراب فقط بە صورت علنی در کسوت شبە نظامیان داعش نیستند وگرنە تمام  افکار و فعالیتهای آنان کاملا در راستای تحقق اهداف این سازمان است و باتداوم وضع کنونی احتمال می دهم کە در صدد حملە بە زممار برآیند.“

این ناظر سیاسی همچنین تصریح کرد: ” در روستای برزانکی، منطقە عوینات و ارتفاعات بادوش و عطشانە واقع در زممار، شبەنظامیان تروریست داعش کماکان بە فعالیت مشغولند و  حتی شب هنگام با وسایط نقلیە در حال تردداند، لذا  بە باور من با استفادە  از خلاء امنیتی موجود دست بە حملە خواهند زد.“

حسن خلو در پیان افزود: ” بەمنظور رفع این خلاء امنیتی ضروری است کە قوای پیشمرگ بە شنگال، ربیعە، زممار و بعاج باز گردد تا مانع تردد اعضای داعش از مرز میان عراق و سوریە شود.