تصویری.. مراسم مذهبی -سنتی روغن گیری زیتون در معبد لالش
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

تصویری.. مراسم مذهبی -سنتی روغن گیری زیتون در معبد لالش

مدیر دفتر  امور معبد لالش اعلام کرد، مراسم مذهبی- سنتی روغن گیری در معبد لالش آغاز شدە است و چند روز بەطول خواهد انجامید.

لقمان سلیمان، مدیر دفتر امور لالش بە(باسنیوز) گفت: ” امروز با حضور بابا شیخ و نمایندگان میر ایزدیان و خادمین معبد لالش، مراسم مذهبی- سنتی روغن گیری در این معبد آغاز شد. در این مراسم با چیدن میوە زیتون بیش از ٧٠٠ اصلە درخت زیتون واقع در وادی معبد لالش و روغن گیری از  آن. از روغن مزبور برای روشن نگهداشتن  چراغهای این معبد استفادە می شود.“

وی در پایان گفت: ” از این روغن زیتون کە نزد ما ایزدیان تقدس خاصی دارد برای روشن نگهداشتن ٣٦٦ چراغ معبد لالش در روزهای چهارشنبە کە نماد  روز سال است٣٦٦ و همچنین در ایام برگزاری

اعیاد مدهبی استفادە می شود.“