نخست‌وزیر اقلیم کوردستان از وزیر برق حکومت فدرالی عراق استقبال کرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان از وزیر برق حکومت فدرالی عراق استقبال کرد

نخست‌وزیر حکومت اقلیم کوردستان از وزیر برق عراق استقبال کرد و در این دیدار در مورد وضعیت برق در عراق و اقلیم کوردستان گفتوگو کردند.

امروز (پنج‌شنبە، دوم اردیبهشت) مسرور بارزانی، نخست‌وزیر حکومت اقلیم کوردستان، از ماجد حنتوش، وزیر برق حکومت فدرالی عراق استقبال کرد و در این دیدار، وضعیت برق در عراق و اقلیم کوردستان و هماهنگی‌های میان دو طرف و تلاش برای پیشبرد توان تولید برق مورد بحث قرار گرفت.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان ضمن ابراز آمادگی برای همکاری با وزارت برق حکومت فدرالی و شبکە سراسری برق در اجرای پروژەهای مشترک، بە این نکتە اشارە کرد کە عراق دارای یک ثروت مادی و معنوی غنی است کە اگر بە خوبی مورد استفادە قرار گیرد بر بهبودی وضعیت زندگی شهروندان بەطور کلی و بە ویژە در زمینە تامین برق تاثیرگذار خواهد بود.