رهبر بارزانی روز روزنامەنگاری کوردی را تبریک گفت
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

رهبر بارزانی روز روزنامەنگاری کوردی را تبریک گفت

امروز پنجشنبە دوم اردیبهشت ماه، رهبر بارزانی در سالروز روزنامەنگاری کوردی پیامی منتشر نمود و اعلام کردە است بە مناسبت ١٢٣مین سالروز انتشار اولین روزنامە کوردی، کە روز روزنامەنگاری کوردی نام گرفتە و با تاسیس سندیکای روزنامەنگاران کوردستان همزمان است را بە همەی روزنامەنگاران تبریک می‌گویم.

در بخشی از این پیام آمدە است، روزنامەنگاران باید برای افزایش آگاهی و انتقال اطلاعات بە جامعەشان تلاش کنند، این امر بسیار ارزشمند است و روزنامەنگاران نقش اساسی در آن دارند.

رهبر بارزانی در بخش دیگری از پیامشان اعلام کردەاندم باید رسانە و روزنامەنگاران کورد بە عنوان یک اسلحە از حقوق ملت کورد و شناساندن این ملت و دردها و رنج‌هایش در جهان نقش داشتە باشد.

رهبر بارزانی از روزنامەنگاران درخواست کردە است کە با فشار و حملات رسانەای کە از سوی دشمنان کوردستان انجام می‌گیرد، مقابلە کنند.