"روزنامەنگاران کورد در کرکوک با خفقان و نقض فاحش حقوقشان روبرو هستند"
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

"روزنامەنگاران کورد در کرکوک با خفقان و نقض فاحش حقوقشان روبرو هستند"

ستار جباری نویسندە و از اعضای سندیکای روزنامەنگاران کوردستان در کرکوک، امرو پنجشنبە دوم اردبیهشت ماهم در گفتو با (باسنیوز) اعلام کرد: "طی چهار سال گذشتە در کرکوک هیچ روزنامە و مجلەی کوردی منتشر نشدە است و  پیشتر پس از ریزش رژیم بعث، مجلات کوردی منتشر میشد اما اکنون پس از رویدادهای ١٦ اکتبر ٢٠١٧ هیچ فعالیتی وجود ندارد".

او می‌گوید:" در سالهای پیشین دورەی روزنامەنگاری برگزار میشد ، ما نیز بە عنوان سندیکا سالانە یاد روزنامەنگاری کورد را گرامی میداشتیم، اکنون حتی آزادی روزنامەنگاری نیز وجود ندارد، اگر روزنامەنگاری دربارەی مسئلەای گزارشی منتشر کند، حتما با دستور اادرەی تحمیلی در کرکوک، بازداشت خواهد شد". 

ستار جباری تاکید کردە است: "اکنون حق روزنامەنگاران در کرکوک نقض میشود و روزنامەنگاران کور دبسیاری بیکاری هستند و این مشکلاتیست کە سندیکا باید دربارەی ان تحقیق و پیگیری کند، چنین وضعیتی برای روزنامەنگاران عرب و ترکمن وجود ندارد و میتوانم بگویم کە روزنامە نگاری کوردی در کرکوک همانند سالهای قدرت بعث در اوج خفقان خود است".