استاندار دهوک: چند پروژە خدماتی در شهرستان بردەرش اجرا می شود
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

استاندار دهوک: چند پروژە خدماتی در شهرستان بردەرش اجرا می شود

استاندار دهوک اعلام کرد، امروز در جریان بازدید از شهرستان بردەرش در مورد مکانیزم  اجرای چند پروژە خدماتی مختلف در این شهرستان بحث و تبادل نظر کردیم.

د. علی تتر، استاندار دهوک امروز ٢ اردیبهشت، در یک کنفرانس خبری از اجرای چندین پروژە خدماتی در شهرستان بردەرش خبر داد و گفت: ” پروژەهایی کە حکومت اقلیم کوردستان  با اجرای آنها موافقت کردە است، از هفتە آیندە اقدام بە عقد قرارداد با پیمانکاران در مورد اجرایی کردن آنها می کنیم. این پروژهها عموما در زمینەهای احداث مراکز بهداشتی، راه و ترابری، مراکز آموزشی و بنابە نیازهای ساکنان این شهرستان انجام می شود.“