مسرور بارزانی با سرکنسول و نمایندگان دیپلماسی کشورهای اتحادیە اروپا در اقلیم کوردستان دیدار کرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

مسرور بارزانی با سرکنسول و نمایندگان دیپلماسی کشورهای اتحادیە اروپا در اقلیم کوردستان دیدار کرد

نخست‌وزیر حکومت اقلیم کوردستان با سرکنسول و نمایندگان دیپلماسی کشورهای اتحادیە اروپا در اقلیم کوردستان دیدار کرد و در این دیدار گفت: ''از حدود ١٠ ماه پیش حکومت فدرالی عراق هیچ مبلغی از سهم بودجە عمومی و حقوق کارمندان اقلیم کوردستان را نفرستادە است.''

امروز (سەشنبە، ٣١ فروردین ١٤٠٠)، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر حکومت اقلیم کوردستان، با سرکنسول و نمایندگان دیپلماسی کشورهای اتحادیە اروپا در اقلیم کوردستان دیدار کرد. در این دیدار وضعیت اقلیم کوردستان و روابط آن با حکومت فدرالی عراق و گسترش روابط اقلیم کوردستان با کشورهای اتحادیە اروپا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دربارە روابط حکومت اقلیم کوردستان با حکومت فدرالی عراق، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان پایبندی اقلیم کوردستان بە اجرای قانون بودجە فدرالی را بار دیگر اعلام کرد و از حکومت فدرالی عراق نیز درخواست نمود کە تعهدات خود در قبال مطالبات مالی اقلیم کوردستان را اجرا کند، زیرا از حدود ١٠ ماه پیش حکومت فدرالی هیچ مبلغی از سهم بودجە عمومی و حقوق کارمندان اقلیم کوردستان  را نفرستادە است.

مسرور بارزانی اظهار امیدواری کرد کە تصویب قانون بودجە بە سرآغازی برای حل دیگر اختلافات معوق میان حکومت اقلیم کوردستان و حکومت فدرالی عراق بە شیوەی بنیادی و بر طبق قانون اساسی تبدیل شود و اجرای مادە ١٤٠ قانون اساسی و عادی‌سازی وضعیت مناطق کوردستانی خارج از ادارە اقلیم کوردستان تاثیر مثبتی بر استقرار امنیت و ثبات در عراق داشتە باشد.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در بخش دیگری از سخنان خود بە اجرای قانون اصلاحات توسط حکومت اقلیم کوردستان پرداخت کە طی آن منابع درآمد افزایش دادە می‌شود و خرجی‌های حکومت کاهش پیدا می‌کند و با ارائە شفافیت از هدر دادن ثروت عمومی جلوگیر می‌شود.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان تصریح کرد کە حکومت اقلیم کوردستان هر گونە تسهیلاتی را در اختیار سرمایەگذاران داخلی و خارجی قرار می‌دهد تا در همە زمینەها سرمایەگذاری کنند.

در بخش پایانی این دیدار مسرور بارزانی بە پرسش‌های سرکنسول و نمایندگان دیپلماسی کشورهای اتحادیە اروپا در اقلیم کوردستان پاسخ داد.