رئیس جمهوری چاد بە قتل رسید
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

رئیس جمهوری چاد بە قتل رسید

بدنبال زدوخورد میان نیروهای دولتی و شورشیان، رئیس جمهور چاد پس از سی سال حاکمیت بر این کشور، کشتە شد.

امروز سە شنبە، ٣١ فروردین، ادریس دیبی ایتنو، رئیس جمهوری چاد، پس از سی سال رئاست بر کشورش، در جنگ با شورشیان در شامل این کشور مورد اضابت گلولە قرار گرفت و براثر شدت جرایات واردە بە وی امروز درگذشت.

ژنرال عزم برماندوا اگونا، سخبگوی رسمی ارتش چاد ،اعلام کرد کە ادریس دیبی، در پایان هفتە گذستە در حین جنگ با گروههای شورشی مجروح شد و بر اثر جراحات واردە امروز درگذست.

رئیس جمهور چاد پس از سی سال حاکمیت بر این کشور در ١٠ فروردین گذستە با کسب ٧٩درصد آراء مجددا بە کرسی ریاست جمهوری تکیە زد.