قاسم ششو: تا زمانی کە توافق شنگال اجرا نشود وضعیت این شهر عادی نمی‌شود
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

قاسم ششو: تا زمانی کە توافق شنگال اجرا نشود وضعیت این شهر عادی نمی‌شود

وضعیت شنگال و حومە آن بە دلیل حضور شبەنظامیان و نیروهای وابستە بە PKK هر روز رو بە وخامت بیشتری می‌گذارد. فرماندە فرماندهی نیروهای پیشمرگە در شنگال می‌گوید، شهروندان در داخل شنگال از سلامەتی جان و مال خود اطمینان ندارند و در طول شب برای حفاظت از خانەهای خود نگهبانی می‌دهند.

قاسم ششو، فرماندە فرماندهی نیروهای پیشمرگە کوردستان در شنگال، بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: ''وجود نیروهای مسلح و شبەنظامی در شنگال وضعیت این شهر را آشفتە کردە و شهروندانی کە بە این شهر برگشتەاند بە دلیل عدم وجود امنیت در طول شب برای حفاظت از خانەهای خود نگهبانی می‌دهند.''

او گفت: ''شهروندان شنگال منتظر اجرای توافق‌نامە عادی‌سازی وضعیت شنگال میان حکومت اقلیم کوردستان و حکومت فدرال عراق هستند، با اجرای این توافق‌نامە شهروندان از وجود امنیت در این شهر مطمئن می‌شوند.''

فرماندە فرماندهی نیروهای پیشمرگە کوردستان در شنگال تصریح کرد: ''تا زمانی کە توافق شنگال اجرا نشود امنیت در منطقە برقرار نمی‌شود، زیرا عادی شدن وضعیت شنگال بە اجرای این توافق‌نامە مربوط است. اکنون مردم شنگال از وضعیت امنیتی اطمینان ندارند و شب‌ها برای حفاظت از خانەهای خود نگهبانی می‌دهند.''

او اضافە کرد: ''هر زمانی کە نیروهای پیشمرگە کوردستان و مسئولان قانونی ادارات شنگال بە این شهر بازگردند و گروه‌های مسلح و شبەنظامی از این شهر خارج شوند، شهروندان شنگال از وجود امنیت در شهرشان مطمئن می‌شوند و شهروندان بیشتری بە این شهر برمی‌گردند.''