تصاویری جذاب در غار کافران
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

تصاویری جذاب در غار کافران

در غار ''کافران'' کە در کوه ''زوزک'' در شمال شرقی شهرستان رواندز واقع شدە است، چندین تصویر جذاب قدیمی بە چشم می‌خورد کە قدمت آنها بە زمان حملە مغول بر‌می‌گردد.

عبدالرزاق ممندی، کارشناس آثار باستانی در مدیریت میراث شهرستان سوران، بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: ''غار کافران واقع در کوه زوزک در حومە شهرستان رواندز، دارای یک دروازە بزرگ و بلند است کە نور آفتاب در طول روز از آن وارد غار می‌شود. این غار از دو طبقە تشکیل شدە، طبقە اول حدود ٣ تا ٥ متر عرض دارد و در بخش پشتی آن مانعی بە بلندی ٥ متر وجود دارد کە هر دو طبقە را بە هم وصل می‌کند.''

او افزود: ''در بخشی از این غار چند سطر نوشتە با ''جوهر'' بە چشم می‌خورد. در پایین این نوشتەها تصویر پیکار یک اسب‌سوار با یک شیر مادە دیدە می‌شود، در بخش فوقانی آن، تصویر یک زن نقاشی شدە است. ارتفاع تصویر پیکار یک اسب‌سوار با یک شیر مادە ٤٥ سانتی‌متر و عرض آن ٣٨ سانتی‌متر است. فرد اسب‌سوار کلاهی دارای برجستگی محدب بر سر دارد کە شکل دایرە مانندی بر روی کلاه وی قرار گرفتە است. بر طبق تحقیقات بە عمل آمدە قدمت این نوشتەها بە زمان حملە مغول بر‌می‌گردد.''

او تصریح کرد: ''در گذشتە خساراتی بە این غار وارد شدە و در برخی جاهای آن کندەکاری صورت گرفتە است. زمانی یک نامە در داخل این غار توسط روستائیان اطراف پیدا شدە و آن را بە معلم روستا تحویل دادەاند، ولی کسی قادر بە خواندن آن نبودە و این نامە بە بغداد بردە شدە، در آنجا یک کارشناس آن را خواندە کە در آن نوشتە شدە افرادی از ترس مسلمان شدن بە این غار پناه بردەاند، بە همین دلیل بە نام غار کافران معروف شدە است.''