تنها در منطقەی شیخان ٢٧٩ کشتزار گلخانەای تاسیس شدە است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

تنها در منطقەی شیخان ٢٧٩ کشتزار گلخانەای تاسیس شدە است

در منطقەی شیخان از استان دهوک، ٢٧٩ قطعە گلخانە بە صورت مدرن بە منظور کشاورزی تاسیس شدەاند.

نجم‌الدین عبداللە مدیر ادارەی کشاورزی شیخان در گفتگو با (باسنیوز) اعلام کرد:" کشاورزان منطقە بە منظور تولید محصولات کشاورزی گوناگون گلخانەهایی را بە شیوەی مدرن تاسیس کردەاند کە تعداد آن بە ٢٧٩ گلخانە رسیدە است". 

وی گفتە است: "امسال فعالیتهای کشاورزی و حمایت از کشاورزان در شیخان بسیار افزایش داشتە و این گلخانەها چهار فصلە هستند کە کشاورزان میتوانند در هر چهار فصل بە کار خود مشغول باشند".

مدیر ادارەی کشاورزیئ شیخان در ادامە تاکید کرد: "کشاورزی منطقەی شیخان زبانزد است و شهروندان منطقە نیز علاقەی وافری بە این کار دارند".