یکی از نمایندگان HDP از سوی دادگاه تبرئە شد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

یکی از نمایندگان HDP از سوی دادگاه تبرئە شد

دادگاه جنایات سنگین ماردین، حکم تبرئەی یکی از نمایندگان HDP را صادر کرد.

توما چلیک، از نمایندگان HDP ، در چند ماه گذشتە پس از شکایت همسرش مبنی بر خشونت خانگی و ضرب و شتم مورد محاکمە قرار گرفت کە در نتیجە از جرم تبرئە شد.

خبرگزاری‌های ترکیە اعلام کردەاند، دادگاه جنایات ماردین هیچ مستندی مبنی بر مجرم بودن توما چیلک را دریافت نکردە است و بە همین وی را تبرئە کردە است.

زمانی کە توما از سوی همسرش مورد شکایت قرار گرفت، ریاست HDP از وی خواستند استعفای خود را بنویسند و وی از آن زمان بە بعد بە عنوان پارلمنتر مستقل در پارلمان حضور داشت.