علی باباجان: آمادە گفت‌وگو و تشکیل ائتلاف با HDP هستیم
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

علی باباجان: آمادە گفت‌وگو و تشکیل ائتلاف با HDP هستیم

علی باباجان، رئیس حزب ''دواء'' ترکیە، برعکس دیگر احزاب این کشور بەطور آشکار برای گفت‌وگو و تشکیل ائتلاف در انتخابات آیندە ترکیە با حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) اعلام آمادگی کردە است.

علی باباجان در مصاحبەای با تلویزیون ''خبر ترک'' گفتە است کە حسابشان پاک است و از کسی باکی ندارند، لذا بەجز حزب حاکم و حزب هم‌پیمانش در حکومت ترکیە، برای گفت‌وگو و تشکیل ائتلاف با هر حزب دیگری آمادگی دارند کە HDP یکی از این احزاب است.

باباجان اضافە کردە کە ''بەجز ائتلاف جمهوری کە در میان حزب عدالت و توسعە (AKP) و حزب حرکت ملی (MHP) تشکیل یافتە، برای گفت‌وگو با کلیە احزاب دیگر زمینەسازی می‌کنیم تا با آنها ائتلاف تشکیل دهیم، حساب ما پاک است و از کسی باکی نداریم، لذا بەعنوان حزب دواء آمادە گفت‌وگو و تشکیل ائتلاف با حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) نیز هستیم. شاید کسانی تصور کنند فعلا برای این بحث زود است، ولی حزب دواء از هم‌اکنون برای انتخابات آیندە آمادەسازی می‌کند.''

رئیس حزب دواء در این مصاحبە تلویزیونی حمایت حزبش از سیستم پارلمانی را اعلام و آشکار ساختە کە بستە تغییر ٧٤ مادە قانون اساسی ترکیە را آمادە کردەاند و گفتە، ''در آیندەای نزدیک با دیگر احزاب ترکیە در مورد آن گفت‌وگو خواهیم کرد.''