پارلمان عراق نخستین جلسە فصل جدید قانونگذاری خود را آغاز می‌کند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

پارلمان عراق نخستین جلسە فصل جدید قانونگذاری خود را آغاز می‌کند

امروز (سەشنبە، ٣١ فروردین) پارلمان عراق جلسە عادی شمار ١ فصل دوم قانون‌گذاری سال سوم از دورە انتخابی چهارم خود را برگزار می‌کند.

برنامە کار جلسە امروز پارلمان عراق بە شرح زیر است:

-‌ رای دادن بە لایحە قانون توافقنامەی حمل و نقل هوایی میان عراق و عربستان سعودی.

-‌ رای دادن بە لایحە قانون توافقنامە پرهیز از تفاوت تعرفەهای گمرکی و پرداخت نکردن آن در میان عراق و کویت.

-‌ رای دادن بە طرح قانون باشگاه‌های ورزشی.

-‌ قرائت دوم لایحە قانون بیمە اجتماعی و بازنشستگی کارگران.

-‌ قرائت نخست لایحە قانون آمار و تنظیم دادەهای جغرافیایی.