از خودکشی یک شهروند توسط پلیس جلوگیری شد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

از خودکشی یک شهروند توسط پلیس جلوگیری شد

مدیر ادارەی پلیس استان هولیر در بیانیەای اعلام کرد، بخش اورژانش پلیس هولیر از خودکشی یک نفر جلوگیری بە عمل آوردند.

امروز دوشنبە ٢٩ فروردین ماه، ادارەئ پلیس هولیر در بیانیەای اعلام کردند، در یکی از محلەهای هولیر، پلیس یک نفر را کە تحت تاثیر نوشیدنی های الکلی در حال اقدام بە خودکشی بودە است را نجات دادند".