رژیم سوریە زمان انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

رژیم سوریە زمان انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد

پارلمان سوریە زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را تعین کرد.

حمود دباغ، رئیس پارلمان رژیم سوریە، از کسانی کە داوطلب کاندید شدن برای انتخابات ریاست جمهوری در این کشور هستند درخواست کرد از روز دوشنبە (١٩-٤-٢٠٢١) لغایت روز ٢٨-٤-٢٠٢١ مدارک خود را جهت ثبت‌نام ارائە دهند.

حمود دباغ روز ٢٠-٥-٢٠٢١ را بە عنوان روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خارج و روز ٢٦-٥-٢٠٢١ را بەعنوان روز برگزاری این انتخابات در داخل کشورش اعلام کردە است.

بشار اسد از تاریخ ١٧-٧-٢٠٠٠ و پس از فوت پدرش، حافظ اسد، بر مسند ریاست این کشور تکیە دادە و تاکنون در سە انتخابات ریاست جمهوری اکثریت مطلق آراء را کسب کردە است.