سلب مصونیت نمایندگان HDP در پارلمان ترکیە این نهاد را بە انحلال خواهد کشاند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

سلب مصونیت نمایندگان HDP در پارلمان ترکیە این نهاد را بە انحلال خواهد کشاند

بنابر آیین‌نامەی کاری پارلمان ترکیە در صورتی کە مصونیت قانونی ٥٪ از اعضای پارلمان ترکیە برداشتە شود، بە صورت اتوماتیل پارلمان مشروعیت خود را از دست خواهد داد. 

تاکنون ١٣ تن از اعضای پارلمان ترکیە کە ١١ نفر آنان از اعضای HDP بودەاند، از حق عضویت نمایندگی در پارلمان ترکیە محروم شدەاند و پروندەی ٢٩ تن دیگر در دادگاه است و پارلمان باید مصونیت آنان را سلب کند. 

اگر از این ٢٩ نفر ، ١٧ تن از آنان مصونیتشان سلب شود، پارلمان ترکیە منحل خواهد شد، زیرا با احتساب افراد دیگری کە مصونیت و عضویت آنها در پارلمان ترکیە سلب شدە است، تعداد آنها بە ٣٠ نفر یعنی ٥٪ پارلمان خواهد رسید.

بنابر گزارشات منتشر شدە، حزب عدالت و توسعە نمیخواهد کە پارلمان منحل شود و ترکیە وارد انتخابات پیش از موعد شود و احتمالا پروندەی این نمایندگان مورد بی توجهی عمدی قرار گیرد.