فعال محیط‌زیست: رودخانە سیروان از هر زمانی بیشتر در معرض خشکی قرار دارد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

فعال محیط‌زیست: رودخانە سیروان از هر زمانی بیشتر در معرض خشکی قرار دارد

بە دلیل سدی کە ایران بر روی رودخانە سیروان ساختە و کاهش رهاسازی آب سد دربندیخان، آب رودخانە سیروان کاهش بسیاری بە خود دیدە است. مدافعان محیط‌زیست نیز با راه‌اندازی یک کمپین خواهان برداشتن کارگاه‌های ماسەشویی از کنار این روخانە شدەاند.

آراز محمد، یکی از سرپرستان کمپین جلوگیری از خشک شدن رودخانە سیروان، امروز (یک‌شنبە، ٢٩ فروردین) بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: ''ما یک سال پیش برای جلوگیری از خشک شدن رودخانە سیروان درخواست کردیم کە واحد‌های مدیریتی منطقە ویژە گرمیان محدودیت‌هایی برای کارگاه‌های ماسەشویی قرار دهند. امسال نیز کە خشکسالی در منطقە گرمیان اعلام شدە و میزان رهاسازی آب سد دربندیخان نیز بە میزان نصف رهاسازی آن در سال گذشتە کاهش یافتە، از هر زمانی بیشتر خطر خشک شدن رودخانە سیروان در میان است.''

او گفت: ''همە با یک صدا می‌گوییم بیایید فکری بە وضعیت رودخانە سیروان بکنیم.''

این مدافع محیط زیست افزود: ''ما بەعنوان هیئت سرپرستی و را‌ه‌اندازی کمپین برداشتن و دورکردن کارگاه‌های ماسەشویی از کنارە‌های رودخانە سیروان می‌گوییم اکنون زمان اتخاذ تصمیمات هوشمندانە و مسئولیت‌پذیری در قبال ساکنان منطقە گرمیان و محیط زیست رودخانە سیروان است.''

آراز محمد تصریح کرد: ''حفاظت از رودخانە سیروان بە منزلە حفاظت از شهروندان منطقە گرمیان و محیط زیست این منطقە است و ادارات مربوطە باید این فرصت را بە سرآغازی برای حفاظت از رودخانە سیروان و تبدیل محیط زیست این رودخانە بە منبع درآمد و جذب گردشگران بە منطقە تبدیل کنند، در غیر این صورت ما فشارهای مدنی خود را افزایش می‌دهیم تا زمانی کە از بازگشت زیبایی طبیعت منطقە و احیای رودخانە سیروان اطمینان حاصل می‌کنیم.''

راه‌اندازی کمپین جلوگیری از خشک شدن رودخانە سیروان در حالی‌ست کە هیئت حفاظت و اصلاح محیط زیست اقلیم کوردستان نیز بە مناسبت روز محیط زیست یک هفتە برای فعالیت‌های محیط زیست اعلام کردە کە تا تاریخ ٢١-٤-٢٠٢١ ادامە خواهد داشت.