در مورد منشاء شیوع کرونا سازمان اطلاعات آمریکا بە نخستین احتمال بر‌می‌گردد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

در مورد منشاء شیوع کرونا سازمان اطلاعات آمریکا بە نخستین احتمال بر‌می‌گردد

مسئولان ارشد سازمان اطلاعات آمریکا می‌گویند هنوز احتمال نشت آزمایشگاهی ویروس کرونا را بعید نمی‌دانند.

ایوریل هینز، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، در مجلس سنای کشورش گفتە است، سازمان اطلاعات از منشاء نخست ویروس کرونا مطمئن نیست کە چە زمانی و چگونە شیوع پیدا کردە است.

مدیر اطلاعات ملی آمریکا در مورد منشاء شیوع ویروس کرونا بە دو احتمال اشارە کردە است؛ نخست احتمال رابطە انسان با حیوان و دوم نشت آزمایشگاهی.

او گفتە است: ''ما بدون وقفە روی این موضوع کار می‌کنیم و اطلاعات جمع‌آوری می‌کنیم و تمام توان خود را بە کار می‌گیریم تا این کە بتوانیم توضیح روشن و قابل اعتمادی از منشاء شیوع این ویروس ارائە دهیم.''

ویلیام برنز، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، نیز می‌گوید: ''ما تمام توان خود را بەکار می‌گیریم و از کلیە منابع موجود برای روشن ساختن این موضوع استفادە می‌کنیم.''

او افزودە است: ''آنچە برای کارشناسان ما روشن است این کە چینی‌ها بەطور شفاف با سازمان جهانی بهداشت برای کشف منشاء اصلی ویروس کرونا همکاری نکردەاند.''

در گزارشی کە در ماه مارس سال جاری منتشر شد، کارشناسان سازمان جهانی بهداشت اعلام کردند کە احتمال نشت آزمایشگاهی ویروس کرونا بسیار کم است، ولی چند روز بعد تدروس ادهانوم، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت خواستار تحقیقات بیشتر در مورد این احتمال شد.