گزارش تصویری.. پلنگان و عکاشە از امکان تاریخی و توریستی شرق کوردستان
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

گزارش تصویری.. پلنگان و عکاشە از امکان تاریخی و توریستی شرق کوردستان

روستای پلنگان و مزار مقدس عکاشە از امکان تاریخی و توریستی در استان سنە در شرق کوردستان واقع شدەاند.

روستای پلنگان، واقع در بخش ژاورود اورامان و از توابع شهرستان کامیاران است  کە قدمت تاریخی آن بە دوران قبل از اسلام می رسد و بە دلیل بافت معماری خاص خانە های آن کە بصورت پلەای در دامنە کوه شاهو ساختە شدەاند، بە مکانی مهمی برای جلب توریست تبدیل شدە است.

پلنگان تا قبل از بە قدرت رسیدن هلوخان اردلان(١٥٨٦- ١٦١٦) پایتخت میر نشین اردلان بود. بنابە بە آخرین آمار، تعداد خانوارهای این روستا ١٩٤ خانوار است و جمعیت آن بە ٨٢٠ نفر می رسد. 

یکی از ویژگیهای روستای پلنگان کە بە عامل جذب توریست در داخل و خارج از ایران بە سوی آن شدە، برگزاری سالانە مراسم عید نوروز و آغاز سال نو کردی در این مکان است کە دختران و پسران اهل پلنگان با پوشیدن لباسهای زیبای ملی و با در دست داشتن مشعلهای افروختە و با نظمی خاص و تشکیل زنجیرەای از نور از کوچەهای پلکانی شکل بە سمت ارتفاعات پشت آن سعود می کنند و با قرارگرفتن بر بلندای آن و بر پشت بامهای روستا سرود سرود نوروزی سر می دهند،بطوریکە تصویر آنان از کیلومترها دورتر هویدا می شود.

افزون بر معماری ویژە روستای پلنگان و برگزاری سالانە مراسم نوروزی، کە بە مکانی برای جلب علاقمندان فرهنگی بدل شدە در همسایگی آن نیز یک مکان مقدس بە نام مزار حضرت عکاشە، در روستای کاشتر قرار گرفتە است کە در تمام فصول سال، زوار مذهبی را بە سوی خود می خواند.

  روایات مختلفی در بارە ”عکاشە“ نقل شدە  کە بنابە یکی از این روایات از زبان ساکنان روستای کاشتر، حضرت عکاشە از صحابە پیامبر اسلام بودە کە از سوریە بە این روستا آمدە و در اینجا بە شهادت رسیدە و دفن شدە است.

مزار این صحابە نبی، در حدفاصل میان هر دو روستای کاشتر و پلنگان و در کنار جادە اصلی کامیاران واقع شدە است.