شمار فوتی‌های کرونا در اتحادیە اروپا از یک میلیون نفر گذشت
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

شمار فوتی‌های کرونا در اتحادیە اروپا از یک میلیون نفر گذشت

روز دوشنبە، ٢٣ فروردین، آمارهای اروپا نشان داد کە از آغاز همەگیری پاندمی کرونا در شهر ووهان چین تاکنون در اتحادیە اروپا بیش از یک میلیون مورد مرگ بر اثر ابتلا بە ویروس کرونا ثبت شدە است.

شمار فوتی‌ها بر اثر ابتلا بە ویروس کرونا در کلیە کشورهای عضو اتحادیە اروپا بە یک میلیون و ٢٨٨ مورد از مجموع ٤٦ میلیون و ٤٩٦ هزار و ٥٦٠ مورد افراد مبتلا بە ویروس کرونا رسیدە است. این در حالی‌ست کە در آمریکای لاتین و کارائیب ٨٣٢ هزار و ٥٧٧ مورد فوت از مجموع ٢٦ میلیون و ٢٦١ هزار و ٦٩ مورد مبتلا بە کرونا ثبت شدە است.

در ایالات متحدە و کانادا نیز ٥٨٥ هزار و ٤٢٨ مورد فوت بر اثر ابتلا بە کرونا از مجموع ٣٢ میلیون و ٢٦٩ هزار و ١٠٤ مبتلا ثبت شدە است. در آسیا نیز ٢٨٥ هزار و ٨٢٤ مورد فوت بر اثر کرونا از مجموع ١٩ میلیون و ٦٥٦ هزار و ٢٢٣ مورد مبتلا ثبت شدە است.

در خاورمیانە نیز ١١٩ هزار و ١٠٤ مورد فوت بر اثر کرونا از مجموع هفت میلیون و ١١ هزار و ٥٥٢ مورد مبتلا ثبت شدە است. در آفریقا هم ١١٥ هزار و ٧٧٩ مورد مرگ بر اثر ابتلا بە کرونا از مجموع چهار میلیون و ٣٥٤ هزار و ٦٦٣ مبتلا ثبت شدە است، ولی در اقیانوسیە از مجموع ٤٠ هزار و ٣٤٨ مورد مبتلا بە ویروس کرونا مرگ یک هزار و شش نفر ثبت شدە است.